Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2018

Juliette
6015 02a4
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viapffft pffft
Juliette
5916 34ad 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viapffft pffft

October 02 2018

Juliette
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Juliette
7700 1e2a 500
Reposted frompiehus piehus viapffft pffft
Juliette
1550 bfc2
Reposted fromkarahippie karahippie viaFuel Fuel
Juliette
4161 13c0 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapffft pffft
Juliette
4164 6dfc 500
Reposted frompiehus piehus viapffft pffft
Juliette
4157 d97c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapffft pffft
Juliette
4732 d609 500
Reposted fromtfu tfu viapffft pffft
Juliette
2922 f131 500
I really do not percieve this sort of boomer vs millenials conflict in germany btw.
Reposted fromsnuggle snuggle viapffft pffft

September 29 2018

Juliette
2305 425d
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapffft pffft
Juliette
2204 271b
Reposted fromteijakool teijakool viapffft pffft
Juliette
9756 0226 500
Reposted fromstroschek stroschek viapffft pffft
Juliette
3039 e29b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapffft pffft
Juliette
Reposted frompffft pffft

September 28 2018

Juliette
To niesamowite jak głośny dźwięk ciszy może nieubłaganie na ciebie krzyczeć, przypominając, że jesteś zdany na samego siebie.
— Tillie Cole
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayouaresonaive youaresonaive
Juliette
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami
Reposted frominto-black into-black viazucha zucha
Juliette
2782 8265 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viahrabiapawel hrabiapawel
Juliette
Wiem już, że istnieją uczucia, na które nigdy nie znajdziemy właściwego określenia.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
Juliette
0643 aba6 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaMissDeWorde MissDeWorde
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl