Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2018

Juliette
8887 9c92
Reposted fromnutt nutt viaFuel Fuel
Juliette
5437 2d2b 500
Reposted fromnutt nutt viaFuel Fuel

June 11 2018

suspend:

best-of-memes:

When I find the perfect rock on the ground to add to my rock collection

image

IM SCREAMING

Reposted fromjustinwright justinwright viapicakus picakus
Juliette
Juliette
Juliette
2814 9341 500
Reposted fromSanthe Santhe viamerydocholery merydocholery
Juliette
6858 c480 500
Reposted fromantichris antichris viamerydocholery merydocholery
Juliette
9303 0224 500
Reposted fromtfu tfu viamerydocholery merydocholery

June 10 2018

Juliette
7569 eb77
Reposted fromyikes yikes viapffft pffft
Juliette
Reposted fromDennkost Dennkost viaethiel ethiel
Juliette
Ćwicz wiarę w siebie - ona rośnie jak muskuł.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaj laj
Juliette
9140 21f7 500
Reposted fromSanthe Santhe vialaj laj
Juliette

Jest coś podniecającego w gotowaniu. Możesz jej podać łyżkę z sosem, żeby spróbowała. Możesz stanąć za nią, napierając na jej pośladki, aby pokazać, jak powinna trzeć ser. 

Może usiąść na blacie, rozchylając uda. Możesz dolewać jej wina bez ograniczeń. W końcu gotujecie. 

Możesz ją klepnąć w tyłek. Możesz ją ubrudzić, a następnie zdjąć z niej to, co ma na sobie. Możesz ją w końcu na- karmić. A jeśli zrobisz to naprawdę dobrze... Zaprawdępowiadam wam: więcej kobiet doprowadziłem do orgazmu widelcem i makaronem niż innymi częściami ciała.

— Piotr C. POKOLENIE IKEA KOBIETY
Reposted frompanikea panikea vialaj laj
Juliette
Reposted fromFlau Flau viaethiel ethiel
Juliette
4210 3d29 500
Reposted frompapaj papaj viaFuel Fuel
Juliette
0116 8510
Reposted fromels els viaFuel Fuel
Juliette
5703 969d 500
Reposted fromnutt nutt viapffft pffft
Juliette
6110 22eb 500
Reposted fromSanthe Santhe viapffft pffft
Juliette
8114 eb5e
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viapffft pffft
4915 88f7 500
Reposted fromUnpretty Unpretty viapffft pffft
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl