Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

Juliette
Już zbyt wiele się stało, co się stać nie miało, a to, co miało nadejść, nie nadeszło.
— W. Szymborska
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viayourhabit yourhabit
Juliette
3118 d7c8
Juliette
Juliette
5934 892a
7246 31d4
Reposted frombitner bitner viay-xcv-y y-xcv-y
Juliette
4592 8aaf
Reposted fromcarol91 carol91 viailovegreen ilovegreen
Juliette
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
Juliette
9841 4ce9
Reposted frompr0n pr0n viaathramp athramp
Juliette
9717 4241
Juliette
0600 3827
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viailovegreen ilovegreen
Juliette
Aby mieć ładne usta, wypowiadaj miłe słowa, aby posiadać piękne oczy, poszukuj dobra w ludziach, aby mieć szczupłą figurę, podziel się swoim jedzeniem z głodnymi, aby posiadać wspaniałe włosy, pozwalaj dziecku przeczesywać je palcami raz dziennie, aby zachować równowagę, podążaj z wiedzą, z którą to nigdy nie będziesz iść sam.
— Audrey Hepburn
Reposted fromflorentyna florentyna viailovegreen ilovegreen
Juliette
Reposted fromgruetze gruetze viaethiel ethiel
Juliette
Juliette
Juliette
Kobieta, o którą jej facet się troszczy, jest lepszą kochanką i milszą towarzyszką życia.
— Paulina Młynarska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablamecoco blamecoco
Juliette
3511 0385 500
Reposted fromDennkost Dennkost viawujcioBat wujcioBat
Juliette
Zdjęcie użytkownika NME.Throwback of the day: audition polaroids taken by casting director Mali Finn during the 1980s
Reposted fromciarka ciarka
Juliette
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaForsti Forsti
3080 7c4b
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viahaszraa haszraa
6884 92e5

northrn:

drowningxlessons:

goon:

i’m proud of him

amazing

Put him in the next avengers

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl